diumenge, 21 de setembre del 2008

PLAÇA DEL BAIX CAMP.SOFIA, LLUÏSA, MARIA I SRA.TERESA.